INSTALACJE ELEKTRYCZNE / POMIARY
WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Wykonujemy instalacje urządzeń pomiarowych oraz dostosowywanie układów rozliczeniowych do TPA (Third Party Access).
▶ Wykonujemy podłączenia liczników i podliczników służących do kontroli zużycia urządzeń elektrycznych,
▶ Jeśli jesteś zarządcą lub właścicielem obiektu to opomiarujemy Twoich najemców, umożliwiając prawidłowe rozliczenia kosztów
Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych we wszystkich obiektach prywatnych, przedsiębiorstw oraz użyteczności publicznej.
▶ gniazda elektryczne 230v / 400v
▶ oświetlenie: wewnętrzne, zewnętrzne oraz awaryjne
▶ instalacje nisko prądowe: domofon, wideodomofon, telewizja i internet
▶ systemy alarmowe
▶ przyłącza elektryczne
▶ systemy detekcji gazu.
KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DLA FIRM ORAZ OSÓB PRYWATNYCH
Przed montażem przyłącza elektrycznego w domu należy zadbać o dopełnienie kilku formalności Jak również złożyć wniosek do najbliższego zakładu energetycznego.
Wykonując swoją pracę stosujemy się do obowiązujących norm i zasad bezpieczeństwa.
Kompensacja energii biernej (montaż, pomiary, modernizacja)
▶ Jeśli na Twoich rachunkach pojawiają się koszty związane z przekroczeniami dopuszczalnych wartości energii biernej i tg(fi) konieczny jest przegląd lub instalacja baterii kondensatorów.
POMIARY I ANALIZY
Pomiary i analizy wykonujemy w dwóch wariantach podstawowym lub specjalistycznym.
▶ Specjalistyczne pomiary: analiza jakości zasilania, powstawanie energii biernej, kontrola prawidłowości podłączeń układów pomiarowych.
▶ Pomiary odbiorowe badania instalacji elektrycznej, które pozwalają ocenić stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej oraz stopień bezpieczeństwa ich użytkowania.
▶ Okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznych. Pomiary 5 letnie oraz pomiary roczne.
Pamiętaj, że od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo ludzi oraz Twojego mienia. Dlatego tak ważnym jest dobrze działająca instalacja elektryczna. Zaufaj nam i powierz sprawy w dobre ręce.
WARIANTY POMIARÓW

PODSTAWOWE

▶ Badanie skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
▶ Pomiary rezystancji uziemienia
▶ Pomiary impedancji pętli zwarciowej
▶ Pomiary rezystancji izolacji
▶ Pomiary natężenia oświetlenia

SPECJALISTYCZNE

▶ Pomiary termowizyjne
▶ Analiza jakości zasilania,
▶ Ocena jakości energii dostarczanej do Twoich urządzeń.

KONTROLA UKŁADÓW

▶ Kontrola poprawności funkcjonowania układów pomiarowo rozliczeniowych i zasadności faktur wystawianych przez dostawców energii oraz zarządców obiektów.